0935029776


 • Căn Hộ 2pn Mxx.07

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 72.42m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 470

  Vị Trí: Căn số 07, Tầng: Cao, Block: M Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Kxx.10

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 72.64m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 300

  Vị Trí: Căn số 10 , Tầng: Cao, Block: K Hướng View: Tây- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Kxx.01

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.84m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 280

  Vị Trí: Căn số 01 ,Tầng: Trung, Block: K Hướng View: Tây- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2PN Dxx.01

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 70.8m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 180

  Vị Trí: Căn số 01 , Tầng: Thấp , Block D:

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Bán Căn Hộ 2Pn Dxx.12

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 73.1m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 250

  Vị Trí: Căn số 12 , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Tây- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Bán Căn Hộ 2Pn Dxx.12

  300x200
  action
  Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 73.1m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 180

  Vị Trí: Căn số 12 , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Tây- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Bán Căn Hộ 2Pn Dxx.09

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.58m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 580

  Vị Trí: Căn số 09 , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Đông- Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Bán Căn Hộ 2Pn Dxx.08

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.95m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 500

  Vị Trí: Căn số 08 , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Đông- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Bán Căn Hộ 2Pn Dxx.08

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.95m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 450

  Vị Trí: Căn số 08 , Tầng: Trung, Block: D Hướng View: Đông- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Bán Căn Hộ 2Pn Dxx.07

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 72.49m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 450

  Vị Trí: Căn số 07 , Tầng: Thấp, Block: D Hướng View: Đông- Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 3pn Dxx.06

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 102.53m2

  Số phòng ngủ 3

  Giá bán 8 Tỷ 500

  Vị Trí: Căn số 06 , Tầng: Trung, Block D Hướng View: Đông Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Kxx.06

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.9m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 6 Tỷ 100

  Vị Trí: Căn số 06 , Tầng: Cao, Block K Hướng View: Đông- Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Kxx.05

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.9m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 6 Tỷ 080

  Vị Trí: Căn số 05 , Tầng: Thấp, Block K Hướng View: Đông- Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Kxx.07

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 49.69m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 150

  Vị Trí: Căn số 07 , Tầng: Thấp, Block K Hướng View: Đông Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Kxx.3A

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 49.69m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 200

  Vị Trí: Căn số 3A , Tầng: Trung, Block K Hướng View: Đông Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Mxx.11

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.17m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 980

  Vị Trí: Căn số 11 , Tầng: Trung, Block M Hướng View: Tây Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020