0935029776


 • Căn Hộ 2PN Dxx.01

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 70.08m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 100

  Vị Trí: Căn số 01 , Tầng: Trung, Block: D

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.12

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 73.1m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 200

  Vị Trí: Căn số 12 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Tây Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.12

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 73.10m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 250

  Vị Trí: Căn số 12 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Tây Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Dxx.3A

  300x200
  action
  Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 73,10m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 180

  Vị Trí: Căn số 3A , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.09

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.95m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 500

  Vị Trí: Căn số 09 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Đông Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1PN Dxx.02

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 60.83m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 600

  Vị Trí: Căn số 02 , Tầng: Trung, Block: D

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Dxx.01

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 70,08m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 280

  Vị Trí: Căn số 01 , Tầng: Trung, Block: D Hướng View: Tây

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.09

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.95m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 600

  Vị Trí: Căn số 09 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Đông Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.08

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.95m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 470

  Vị Trí: Căn số 08 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.07

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 71.95m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 450

  Vị Trí: Căn số 07 , Tầng: Cao, Block: M Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2PN Dxx.01

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 70.08m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 270

  Vị Trí: Căn số 01 , Tầng: Cao, Block: D

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.06

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 102,53m2

  Số phòng ngủ 3

  Giá bán 8 Tỷ 350

  Vị Trí: Căn số 06 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2PN Dxx.01

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 70.08m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 280

  Vị Trí: Căn số 01 , Tầng: Trung, Block: D

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.3A

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 72.42m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 180

  Vị Trí: Căn số 3A , Tầng: Thấp, Block: M Hướng View: Đông-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.3A

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 72.42m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 200

  Vị Trí: Căn số 3A , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Đông-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2pn Mxx.3A

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 72.64m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 280

  Vị Trí: Căn số 3A , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Đông-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020