0935029776


 • Căn Hộ 2Pn Mxx.10

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.17m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 980

  Vị Trí: Căn số 10 , Tầng: Cao, Block M Hướng View: Đông- Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Kxx.09

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.16m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 6 Tỷ 200

  Vị Trí: Căn số 09 , Tầng: Cao, Block: K Hướng View: Tây Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Dxx.11

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.11m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 790

  Vị Trí: Căn số 11 , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Tây Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Dxx.11

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 78.13m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 950

  Vị Trí: Căn số 11 , Tầng: Trung, Block: D Hướng View: Tây Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Dxx.10

  300x200 Featured

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Căn Hộ 2Pn Dxx.10

  Diện tích 78.17m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 6 Tỷ 350

  Vị Trí: Căn số 10 , Tầng: Thấp, Block: D Hướng View: Đông-Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Dxx.03

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 77.30m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 780

  Vị Trí: Căn số 03 , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2Pn Mxx.03

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 77.3m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 550

  Vị Trí: Căn số 03 , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Tây Nam

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Mxx.12A

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 48.11m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 150

  Vị Trí: Căn số 12A , Tầng: Cao, Block: M Hướng View: Tây-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Mxx.12A

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 48.11m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 3 Tỷ 970

  Vị Trí: Căn số 12A , Tầng: Trung, Block: M Hướng View: Tây-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Dxx.12A

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Căn Hộ 1pn Dxx.12A

  Diện tích 48.11m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 170

  Vị Trí: Căn số 12A , Tầng: Cao, Block: D Hướng View: Tây-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Dxx.12A

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 48.11m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 120

  Vị Trí: Căn số 12A , Tầng: Thấp, Block: D Hướng View: Tây-Bắc

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Mxx.02

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 60.83m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 670

  Vị Trí: Căn số 02 , Tầng: Trung, Block: M

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Dxx.02

  300x200

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 60.83m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 620

  Vị Trí: Căn số 02 , Tầng: Trung, Block: D

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 1pn Dxx.02

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 60.83m2

  Số phòng ngủ 1

  Giá bán 4 Tỷ 720

  Vị Trí: Căn số 02 , Tầng: Cao, Block: D

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020

 • Căn Hộ 2PN Mxx.01

  300x200
  action

  Căn Hộ Kingdom 101

  Dự án: Kingdom 101

  Diện tích 70.08m2

  Số phòng ngủ 2

  Giá bán 5 Tỷ 270

  Vị Trí: Căn số 01 , Tầng: Trung, Block: M

  Chi tiết Ngày đăng: 28-05-2020